งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 19 ก.ย. 2562 09.30-11.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวที่ลานอเนกประสงค์ (โดม) เวลา 07.30-08.30 น.
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 20 ก.ย. 2562 09.30-11.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวที่ลานอเนกประสงค์ (โดม) เวลา 07.30-08.30 น.
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 19 ก.ย. 2562 09.30-11.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวที่ลานอเนกประสงค์ (โดม) เวลา 07.30-08.30 น.
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 20 ก.ย. 2562 09.30-11.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวที่ลานอเนกประสงค์ (โดม) เวลา 07.30-08.30 น.
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 19 ก.ย. 2562 09.30-11.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวที่ลานอเนกประสงค์ (โดม) เวลา 07.30-08.30 น.
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 20 ก.ย. 2562 09.30-11.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวที่ลานอเนกประสงค์ (โดม) เวลา 07.30-08.30 น.
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 19 ก.ย. 2562 09.30-11.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวที่ลานอเนกประสงค์ (โดม) เวลา 07.30-08.30 น.
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 20 ก.ย. 2562 09.30-11.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวที่ลานอเนกประสงค์ (โดม) เวลา 07.30-08.30 น.
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 19 ก.ย. 2562 09.30 เป็นต้นไป เก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง 224
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 20 ก.ย. 2562 09.30 เป็นต้นไป เก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง 224
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231-232 19 ก.ย. 2562 09.30-10.30 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวที่ลานอเนกประสงค์ (โดม) เวลา 07.30-08.30 น.
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231-232 20 ก.ย. 2562 09.30-10.30 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวที่ลานอเนกประสงค์ (โดม) เวลา 07.30-08.30 น.
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ตะแบกทอง 19 ก.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวที่ลานอเนกประสงค์ (โดม) เวลา 07.30-08.30 น.
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ตะแบกทอง 19 ก.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวที่ลานอเนกประสงค์ (โดม) เวลา 07.30-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]