งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 19 ก.ย. 2562 09.00-12.00 น.
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 20 ก.ย. 2562 09.00-12.00 น.
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง พลูเขียว 19 ก.ย. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง พลูเขียว 20 ก.ย. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง พลูเขียว 19 ก.ย. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง พลูเขียว 20 ก.ย. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 4 ชั้น ล่าง ห้อง Multi-Media Room 19 ก.ย. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 4 ชั้น ล่าง ห้อง Multi-Media Room 20 ก.ย. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435-436 19 ก.ย. 2562 09.00-11.00 น.
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435-436 20 ก.ย. 2562 09.00-11.00 น.
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427-428 19 ก.ย. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427-428 20 ก.ย. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 19 ก.ย. 2562 09.00-11.00 น.
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 20 ก.ย. 2562 09.00-11.00 น.
-
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 19 ก.ย. 2562 09.00-11.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]