สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 63 25 11 99 110 9 6 3 125
2 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 37 26 17 80 77 23 7 1 107
3 ขาณุวิทยา 24 25 27 76 73 21 5 1 99
4 คลองลานวิทยา 22 18 18 58 62 19 13 6 94
5 วัชรวิทยา 21 20 20 61 69 10 6 1 85
6 ระหานวิทยา 20 6 9 35 42 15 2 8 59
7 ปางศิลาทองศึกษา 16 19 13 48 52 17 15 8 84
8 พรานกระต่ายพิทยาคม 15 18 18 51 72 17 8 6 97
9 ทุ่งทรายวิทยา 14 8 14 36 51 17 13 1 81
10 วชิรปราการวิทยาคม 13 22 15 50 82 18 11 2 111
11 เรืองวิทย์พิทยาคม 11 7 4 22 35 11 12 5 58
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 10 12 0 22 31 9 4 4 44
13 สลกบาตรวิทยา 10 8 5 23 33 16 15 8 64
14 ปางมะค่าวิทยาคม 9 6 5 20 23 10 6 5 39
15 สักงามวิทยา 7 13 3 23 32 12 4 5 48
16 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 7 6 11 24 42 20 10 6 72
17 พิไกรวิทยา 7 3 7 17 40 17 10 2 67
18 ไทรงามพิทยาคม 6 6 2 14 26 12 5 6 43
19 วังแขมวิทยาคม 6 5 5 16 21 10 9 3 40
20 โค้งไผ่วิทยา 6 2 5 13 16 10 6 9 32
21 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 5 10 3 18 39 24 12 7 75
22 บ่อแก้ววิทยา 5 1 5 11 19 7 6 5 32
23 นาบ่อคำวิทยาคม 4 7 9 20 37 23 8 4 68
24 ลานกระบือวิทยา 4 5 3 12 35 13 12 7 60
25 โกสัมพีวิทยา 4 4 6 14 17 13 14 3 44
26 นครไตรตรึงษ์ 3 8 7 18 24 17 17 6 58
27 หนองกองพิทยาคม 3 3 2 8 20 8 11 7 39
28 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 3 2 5 10 19 10 13 6 42
29 ชากังราววิทยา 3 0 2 5 10 10 10 6 30
30 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 2 3 3 8 12 11 5 5 28
31 คณฑีพิทยาคม 1 4 6 11 23 14 13 8 50
32 วังไทรวิทยาคม 1 2 6 9 11 5 5 4 21
33 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1 2 3 6 17 10 6 3 33
34 เพ็ชระศึกษา 1 1 1 3 8 5 3 1 16
35 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 0 3 4 5 4 0 3 9
36 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 0 4 2 6 14 5 7 9 26
37 ตรีจุฬาศึกษา 0 2 0 2 5 7 3 2 15
38 ดรุณานุกูลหัวถนน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 365 313 275 953 1,304 479 312 176 2,095