สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  กำแพงเพชรพิทยาคม ได้  110  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 125 เหรียญ 
อันดับที่ 2  วชิรปราการวิทยาคม ได้  82  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 111 เหรียญ 
อันดับที่ 3  คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้  77  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 107 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ขาณุวิทยา ได้  73  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 99 เหรียญ 
อันดับที่ 5  พรานกระต่ายพิทยาคม ได้  72  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 97 เหรียญ 
อันดับที่ 6  วัชรวิทยา ได้  69  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 85 เหรียญ 
อันดับที่ 7  คลองลานวิทยา ได้  62  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 94 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ปางศิลาทองศึกษา ได้  52  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 84 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ทุ่งทรายวิทยา ได้  51  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 81 เหรียญ 
อันดับที่ 10  มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ได้  42  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 72 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ระหานวิทยา ได้  42  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 59 เหรียญ 
อันดับที่ 12  พิไกรวิทยา ได้  40  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 67 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ได้  39  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 75 เหรียญ 
อันดับที่ 14  นาบ่อคำวิทยาคม ได้  37  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 68 เหรียญ 
อันดับที่ 15  เรืองวิทย์พิทยาคม ได้  36  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 59 เหรียญ 
อันดับที่ 16  ลานกระบือวิทยา ได้  35  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 60 เหรียญ 
อันดับที่ 17  สลกบาตรวิทยา ได้  33  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 64 เหรียญ 
อันดับที่ 18  สักงามวิทยา ได้  32  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 19  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้  31  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 20  ไทรงามพิทยาคม ได้  26  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 21  นครไตรตรึงษ์ ได้  25  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 59 เหรียญ 
อันดับที่ 22  วังแขมวิทยาคม ได้  24  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 23  คณฑีพิทยาคม ได้  23  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 24  ปางมะค่าวิทยาคม ได้  23  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 25  หนองกองพิทยาคม ได้  20  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 26  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร ได้  19  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 27  บ่อแก้ววิทยา ได้  19  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 28  โกสัมพีวิทยา ได้  17  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 29  ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ได้  17  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 30  โค้งไผ่วิทยา ได้  16  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 31  วังตะเคียนประชานุสรณ์ ได้  14  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 32  คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ได้  13  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 33  วังไทรวิทยาคม ได้  11  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 34  ชากังราววิทยา ได้  10  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 35  เพ็ชระศึกษา ได้  8  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 36  ตรีจุฬาศึกษา ได้  6  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 37  ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ได้  5  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 38  ดรุณานุกูลหัวถนน ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ