แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 135 118 88.06% 13 9.7% 0 0% 3 2.24% 134
2 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 125 113 91.87% 7 5.69% 3 2.44% 0 0% 123
3 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 78 46 58.97% 20 25.64% 10 12.82% 2 2.56% 78
4 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 82 44 53.66% 18 21.95% 14 17.07% 6 7.32% 82
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 75 42 56.76% 23 31.08% 4 5.41% 5 6.76% 74
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 62 34 56.67% 15 25% 6 10% 5 8.33% 60
7 โรงเรียนมัธยมวิทยา 57 33 57.89% 15 26.32% 8 14.04% 1 1.75% 57
8 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 48 33 71.74% 10 21.74% 3 6.52% 0 0% 46
9 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 31 25 80.65% 5 16.13% 1 3.23% 0 0% 31
10 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 61 23 37.7% 19 31.15% 11 18.03% 8 13.11% 61
11 โรงเรียนอรุโณทัย 31 21 67.74% 8 25.81% 2 6.45% 0 0% 31
12 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 64 20 32.26% 23 37.1% 14 22.58% 5 8.06% 62
13 โรงเรียนประชาราชวิทยา 40 14 35.9% 10 25.64% 10 25.64% 5 12.82% 39
14 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 36 13 41.94% 13 41.94% 4 12.9% 1 3.23% 31
15 โรงเรียนแม่สันวิทยา 33 11 33.33% 9 27.27% 9 27.27% 4 12.12% 33
16 โรงเรียนพินิจวิทยา 13 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
17 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 42 10 25.64% 10 25.64% 12 30.77% 7 17.95% 39
18 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 25 9 36% 9 36% 4 16% 3 12% 25
19 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 31 8 26.67% 7 23.33% 13 43.33% 2 6.67% 30
20 โรงเรียนสบจางวิทยา 23 8 36.36% 5 22.73% 6 27.27% 3 13.64% 22
21 โรงเรียนวิชชานารี 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
22 โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา 18 3 16.67% 7 38.89% 7 38.89% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 13 3 23.08% 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 13
24 โรงเรียนประชาวิทย์ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
25 โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
26 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
27 โรงเรียนไตรภพวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
28 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายยมนา สุขหอม 0956821352 [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]