สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง เชต 1) มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ลำปางกัลยาณี ได้  118  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 131 เหรียญ 
อันดับที่ 2  บุญวาทย์วิทยาลัย ได้  113  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 123 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ประชารัฐธรรมคุณ ได้  46  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 76 เหรียญ 
อันดับที่ 4  แม่เมาะวิทยา ได้  44  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 76 เหรียญ 
อันดับที่ 5  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ได้  42  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 69 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ได้  34  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 7  มัธยมวิทยา ได้  33  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 8  อัสสัมชัญลำปาง ได้  33  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ดอนไชยวิทยา ได้  25  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ห้างฉัตรวิทยา ได้  23  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 11  อรุโณทัย ได้  21  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 12  เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ได้  20  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ประชาราชวิทยา ได้  14  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 14  กิ่วลมวิทยา ได้  13  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 15  แม่สันวิทยา ได้  11  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 16  พินิจวิทยา ได้  11  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 17  เมืองมายวิทยา ได้  10  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 18  โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้  9  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 19  เวียงตาลพิทยาคม ได้  8  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 20  สบจางวิทยา ได้  8  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 21  วิชชานารี ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 22  วัดบ้านหม้อศึกษา ได้  3  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 23  วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 24  ประชาวิทย์ ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 25  วิสิฐวิทยา (วัดนางแล) ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 26  ไชยชุมพลศึกษา ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 27  ไตรภพวิทยา ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 28  วิสุทธิ์วิทยากร ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 29  ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ