สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ลำปางกัลยาณี 70 27 17 114
2 บุญวาทย์วิทยาลัย 52 37 13 102
3 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 12 5 8 25
4 ประชารัฐธรรมคุณ 10 6 15 31
5 ดอนไชยวิทยา 8 4 8 20
6 มัธยมวิทยา 7 9 12 28
7 ห้างฉัตรวิทยา 6 3 6 15
8 อัสสัมชัญลำปาง 5 14 9 28
9 แม่เมาะวิทยา 3 13 11 27
10 อรุโณทัย 3 6 7 16
11 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 3 4 5 12
12 แม่สันวิทยา 3 1 1 5
13 กิ่วลมวิทยา 3 1 0 4
14 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2 9 14 25
15 ประชาราชวิทยา 2 3 1 6
16 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 2 2 6
17 เวียงตาลพิทยาคม 2 1 1 4
18 เมืองมายวิทยา 1 3 4 8
19 สบจางวิทยา 1 1 2 4
20 พินิจวิทยา 0 1 3 4
21 วิชชานารี 0 1 0 1
22 วัดบ้านหม้อศึกษา 0 1 0 1
23 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 0 1 0 1
24 ประชาวิทย์ 0 1 0 1
25 วิสิฐวิทยา (วัดนางแล) 0 1 0 1
26 ไชยชุมพลศึกษา 0 1 0 1
27 ไตรภพวิทยา 0 1 0 1
28 วิสุทธิ์วิทยากร 0 0 1 1
29 ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 0 0 0 0
รวม 195 157 140 492

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายยมนา สุขหอม 0956821352 [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]