ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 054
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วิสิฐวิทยา (วัดนางแล) สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88 ทอง 4
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง 5
6 แม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86 ทอง 6
7 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 7
8 อรุโณทัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84 ทอง 8
9 วัดบ้านหม้อศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78 เงิน 9
10 เมืองมายวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76 เงิน 10
11 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74 เงิน 11
12 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72 เงิน 12
13 กิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 148
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92.25 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.99 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92.35 ทอง ชนะเลิศ
2 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองมายวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 212
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.66 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 209
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.67 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 078
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 238
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงตาลพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองมายวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 199
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 207
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.40 ทอง ชนะเลิศ
2 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84 ทอง 4
5 อัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.60 ทอง 5
6 ดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79.80 เงิน 6
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.20 เงิน 7
8 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 59.40 เข้าร่วม 8
9 กิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 56.20 เข้าร่วม 9
10 แม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 50.20 เข้าร่วม 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 206
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92.80 ทอง ชนะเลิศ
2 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.20 ทอง 4
5 พินิจวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.60 ทอง 5
6 ดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง 6
7 แม่สันวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง 6
8 ห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79.40 เงิน 8
9 แม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79 เงิน 9
10 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.40 เงิน 10
11 เมืองมายวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72.40 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 302
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาราชวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.60 ทอง 4
5 ประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.20 ทอง 5
6 วัดบ้านหม้อศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.80 เงิน 6
7 กิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74.80 เงิน 7
8 ห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72.60 เงิน 8
9 พินิจวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88 ทอง 4
5 วิสิฐวิทยา (วัดนางแล) สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88 ทอง 4
6 แม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง 6
7 กิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 7
8 ประชาราชวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 7
9 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 9
10 แม่สันวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 9
11 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76 เงิน 11
12 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 303
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาราชวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.20 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 4
5 ประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.05 เงิน 5
6 มัธยมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75.20 เงิน 6
7 ห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73.60 เงิน 7
8 กิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72.80 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 634
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78 เงิน 4
5 แม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76 เงิน 5
6 ประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 6
7 ประชาราชวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74 เงิน 7
8 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74 เงิน 7
9 เวียงตาลพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 064
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 4
5 ดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง 5
6 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79 เงิน 6
7 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 063
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 63 ทองแดง 4
5 แม่สันวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60 ทองแดง 5
6 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 58 เข้าร่วม 6
7 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 57 เข้าร่วม 7
8 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 57 เข้าร่วม 7
9 ไตรภพวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 57 เข้าร่วม 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 040
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 4
5 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70 เงิน 5
6 แม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68 ทองแดง 6
7 ประชาราชวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 62 ทองแดง 7
8 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 62 ทองแดง 7
9 พินิจวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60 ทองแดง 9
10 เวียงตาลพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 305
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 93.20 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 306
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 661
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อรุโณทัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 66.40 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 641
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 4
5 กิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 304
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านหม้อศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92.75 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79.80 เงิน 4
5 ประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.50 เงิน 5
6 เมืองมายวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77.60 เงิน 6
7 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77 เงิน 7
8 สบจางวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.60 เงิน 8
9 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.20 เงิน 9
10 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75.40 เงิน 10
11 แม่สันวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74 เงิน 11
12 ห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72.20 เงิน 12
13 ไชยชุมพลศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71.40 เงิน 13
14 กิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68 ทองแดง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77 เงิน 4
5 ห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76 เงิน 5
6 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74 เงิน 6
7 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74 เงิน 6
8 มัธยมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73 เงิน 8
9 แม่สันวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73 เงิน 8
10 แม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73 เงิน 8
11 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72 เงิน 11
12 เวียงตาลพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70 เงิน 12
13 เมืองมายวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68 ทองแดง 13
14 ประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 67 ทองแดง 14
15 กิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90.75 ทอง ชนะเลิศ
2 ไชยชุมพลศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.40 ทอง 5
6 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง 6
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.60 ทอง 7
8 วัดบ้านหม้อศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.20 ทอง 8
9 ห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.60 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.20 ทอง 4
5 แม่สันวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.40 ทอง 5
6 กิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.20 ทอง 6
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 7
8 อรุโณทัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.80 ทอง 8
9 ประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 9
10 วัดบ้านหม้อศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.40 เงิน 10
11 ห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.60 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 301
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92.77 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.60 ทอง 4
5 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.63 ทอง 5
6 แม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.80 ทอง 6
7 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.20 เงิน 7
8 มัธยมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.10 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน