สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย เลขที่ 1 หมู่ 7 ถ.สุโขทัย-กำแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000   0-5565-1092
2 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบล ศรีนคร อำเภอ ศรีนคร จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64180  
3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  
4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  
5 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  
6 โรงเรียนกวางตง  
7 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม - - - -
8 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม - - - -
9 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ - - - -
10 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา - - - -
11 โรงเรียนศรีนคร 414 หมู่ 3 ตำบล ศรีนคร อำเภอ ศรีนคร จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64180 17.346801, 99.988655 055 – 652988
12 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ - - - -
13 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 87 หมู่ 3 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 17.295987, 99.838361
14 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 2/3 ม.5 ตำบลบ้านกล้วย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 17.012759, 99.792241 0-5561-1786
15 โรงเรียนอุดมดรุณี 351 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 17.014540, 99.820159
16 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)  
17 โรงเรียนเทศบาลโตนด  
18 โรงเรียนเมืองเชลียง 417 หมู่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 17.529240, 99.773288

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]