งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 16 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป 08.00 น. เริ่มลงทะเบียน ตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 16 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป 08.00 น. เริ่มลงทะเบียน ตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 17 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป 08.00 น. เริ่มลงทะเบียน ตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 17 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป 08.00 น. เริ่มลงทะเบียน ตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน
5 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 18 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป 08.00 น. เริ่มลงทะเบียน ตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน
6 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 18 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป 08.00 น. เริ่มลงทะเบียน ตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน
7 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 19 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป 08.00 น. เริ่มลงทะเบียน ตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน
8 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 19 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป 08.00 น. เริ่มลงทะเบียน ตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]