งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป 21 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 1-22 22 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 23-44
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป 21 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 1-22 22 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 23-44
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222-224 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป 21 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 1-22 22 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 23-44
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225-227 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป 21 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 1-22 22 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 23-44
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 2 ห้อง ห้องประชุมนครเดิฐ 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป 21 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 1-22 22 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 23-44
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีนคร อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง ประชุมอาคารวิทยาศาสตร์ 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป 21 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 1-22 22 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 23-44
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีนคร หอประชุมศรีนคร 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป 21 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 1-22 22 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 23-44
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีนคร อาคารชูชาติ เพ็ชรอำไพ (โดม) 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป 21 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 1-22 22 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 23-44
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 301 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป 21 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 1-22 22 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 23-44
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีนคร ห้องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป 21 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 1-22 22 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 23-44
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 312 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 24
09.00 เป็นต้นไป 21 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 1-22 22 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 23-44
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 316 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป 21 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 1-22 22 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 23-44
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอุโบสถวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป 21 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 1-22 22 ธ.ค. 2562 ลำดับที่ 23-44


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]