งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดมหน้าเวทีศักยภาพ 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.45 น. ณ กองอำนวยการ โดมหน้าเวทีศักยภาพ
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดมหน้าเวทีศักยภาพ 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.45 น. ณ กองอำนวยการ โดมหน้าเวทีศักยภาพ
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สนามฟุตซอล 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.45 น. ณ กองอำนวยการ สนามฟุตซอล
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สนามฟุตซอล 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.45 น. ณ กองอำนวยการ สนามฟุตซอล
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 21 ธ.ค. 2562 09.00-12.00 น. รายงานตัว 08.00-08.45 น. ณ กองอำนวยการ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ ชั้น 1
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 21 ธ.ค. 2562 13.00-16.00 น. รายงานตัว 12.00-12.45 น. ณ กองอำนวยการ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ ชั้น 1


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]