งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) โดม 21 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) โดม 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
3 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เวทีหน้าศาลากลาง 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
4 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เวทีหน้าศาลากลาง 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
5 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ห้องประชุม 23 ธ.ค. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และให้แต่ละโรงเรียน นำ Backing Track ใส่ USB Flash Drive มาด้วย
6 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี โดม 23 ธ.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และให้แต่ละโรงเรียน นำ Backing Track ใส่ USB Flash Drive มาด้วย
7 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ห้องประชุม 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และให้แต่ละโรงเรียน นำ Backing Track ใส่ USB Flash Drive มาด้วย
8 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี โดม 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และให้แต่ละโรงเรียน นำ Backing Track ใส่ USB Flash Drive มาด้วย
9 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกวางตง หอประชุม 23 ธ.ค. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และให้แต่ละโรงเรียน นำ Backing Track ใส่ USB Flash Drive มาด้วย
10 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) โดม 23 ธ.ค. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และให้แต่ละโรงเรียน นำ Backing Track ใส่ USB Flash Drive มาด้วย
11 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกวางตง หอประชุม 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และให้แต่ละโรงเรียน นำ Backing Track ใส่ USB Flash Drive มาด้วย
12 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) โดม 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และให้แต่ละโรงเรียน นำ Backing Track ใส่ USB Flash Drive มาด้วย
13 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี ห้องโสตฯ 23 ธ.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และให้แต่ละโรงเรียน นำ Backing Track ใส่ USB Flash Drive มาด้วย
14 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุม 23 ธ.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และให้แต่ละโรงเรียน นำ Backing Track ใส่ USB Flash Drive มาด้วย
15 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี ห้องโสตฯ 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และให้แต่ละโรงเรียน นำ Backing Track ใส่ USB Flash Drive มาด้วย
16 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุม 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และให้แต่ละโรงเรียน นำ Backing Track ใส่ USB Flash Drive มาด้วย
17 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี ห้องดาวนภา 23 ธ.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และให้แต่ละโรงเรียน นำ Backing Track ใส่ USB Flash Drive มาด้วย
18 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี เวทีตึกอุดมวิทย์ 23 ธ.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และให้แต่ละโรงเรียน นำ Backing Track ใส่ USB Flash Drive มาด้วย
19 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี ห้องดาวนภา 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และให้แต่ละโรงเรียน นำ Backing Track ใส่ USB Flash Drive มาด้วย
20 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี เวทีตึกอุดมวิทย์ 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และให้แต่ละโรงเรียน นำ Backing Track ใส่ USB Flash Drive มาด้วย
21 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
22 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ห้องประชุม 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
23 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนกวางตง หอประชุม 21 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
24 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนกวางตง หอประชุม 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
25 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
26 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
27 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
28 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
29 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
30 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
31 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
32 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
33 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
34 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
35 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง เรียน ปวช. ปีที่ 1/1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
36 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง เรียน ปวช. ปีที่ 1/1 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
37 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง เรียน ปวช. ปีที่ 1/2 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
38 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง เรียน ปวช. ปีที่ 1/2 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
39 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
40 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
41 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
42 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
43 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
44 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
45 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
46 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคารปฏิบัติดุริยางคศิลป์ ชั้น 1 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
47 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคารปฏิบัติดุริยางคศิลป์ ชั้น 1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
48 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และ ลำดับที่ 23-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]