ลำดับ เขต ผลการแข่งขัน สรุปเหรียญฯ
1 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1] ดูผล ดูเหรียญ
2 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2] ดูผล ดูเหรียญ
3 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3] ดูผล ดูเหรียญ
4 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4] ดูผล ดูเหรียญ
5 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 5] ดูผล ดูเหรียญ
6 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6] ดูผล ดูเหรียญ
7 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1] ดูผล ดูเหรียญ
8 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2] ดูผล ดูเหรียญ
9 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1] ดูผล ดูเหรียญ
10 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2] ดูผล ดูเหรียญ
11 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3] ดูผล ดูเหรียญ
12 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 1] ดูผล ดูเหรียญ
13 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 2] ดูผล ดูเหรียญ
14 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 1] ดูผล ดูเหรียญ
15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 2] ดูผล ดูเหรียญ
16 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 1] ดูผล ดูเหรียญ
17 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 2] ดูผล ดูเหรียญ
18 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 3] ดูผล ดูเหรียญ
19 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 4] ดูผล ดูเหรียญ
20 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1] ดูผล ดูเหรียญ
21 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2] ดูผล ดูเหรียญ
22 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1] ดูผล ดูเหรียญ
23 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2] ดูผล ดูเหรียญ
24 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1] ดูผล ดูเหรียญ
25 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2] ดูผล ดูเหรียญ
26 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1] ดูผล ดูเหรียญ
27 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2] ดูผล ดูเหรียญ
28 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1] ดูผล ดูเหรียญ
29 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2] ดูผล ดูเหรียญ
30 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3] ดูผล ดูเหรียญ
31 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1] ดูผล ดูเหรียญ
32 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 2] ดูผล ดูเหรียญ
33 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1] ดูผล ดูเหรียญ
34 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2] ดูผล ดูเหรียญ
35 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3] ดูผล ดูเหรียญ
36 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 1] ดูผล ดูเหรียญ
37 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 2] ดูผล ดูเหรียญ
38 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 1] ดูผล ดูเหรียญ
39 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 2] ดูผล ดูเหรียญ
40 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1] ดูผล ดูเหรียญ
41 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2] ดูผล ดูเหรียญ
42 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3] ดูผล ดูเหรียญ
43 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 1] ดูผล ดูเหรียญ
44 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2] ดูผล ดูเหรียญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]