ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1] 20 21 14 55 131 52 16 1 199
2 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1] 18 16 9 43 126 44 17 1 187
3 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2] 15 6 5 26 113 38 32 3 183
4 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1] 13 11 15 39 147 49 15 1 211
5 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 1] 12 6 8 26 111 65 19 3 195
6 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2] 11 4 7 22 95 66 19 9 180
7 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2] 10 15 15 40 133 39 20 7 192
8 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1] 9 9 3 21 117 49 26 4 192
9 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1] 9 5 5 19 120 46 21 5 187
10 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1] 8 12 9 29 119 48 27 5 194
11 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1] 7 8 8 23 121 54 18 7 193
12 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 3] 7 8 1 16 91 54 26 7 171
13 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2] 7 7 8 22 102 59 22 7 183
14 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2] 6 8 6 20 103 52 28 7 183
15 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1] 6 5 6 17 107 58 19 5 184
16 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3] 6 3 4 13 99 51 33 9 183
17 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1] 6 1 9 16 97 54 26 4 177
18 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3] 5 13 9 27 113 59 28 6 200
19 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 1] 5 8 8 21 99 42 19 11 160
20 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 1] 5 3 6 14 88 58 24 6 170
21 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 1] 4 6 9 19 93 55 31 10 179
22 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 2] 4 1 3 8 68 60 30 12 158
23 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 2] 3 6 6 15 82 54 19 8 155
24 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4] 3 5 7 15 98 55 21 4 174
25 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2] 3 4 4 11 87 49 41 8 177
26 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2] 3 4 3 10 90 55 30 7 175
27 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2] 3 4 0 7 52 49 30 13 131
28 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 2] 3 2 6 11 108 43 20 9 171
29 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 1] 3 2 6 11 97 61 30 14 188
30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3] 3 2 2 7 71 60 33 7 164
31 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2] 2 7 2 11 69 44 30 8 143
32 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3] 2 5 1 8 78 48 36 14 162
33 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 4] 2 2 10 14 78 45 23 6 146
34 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2] 2 2 1 5 61 50 39 15 150
35 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 1] 1 11 6 18 109 49 22 9 180
36 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1] 1 3 0 4 57 54 27 13 138
37 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1] 1 2 5 8 82 45 29 14 156
38 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3] 1 1 4 6 57 45 31 13 133
39 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 2] 1 1 2 4 58 48 29 10 135
40 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2] 1 1 2 4 50 39 32 14 121
41 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 5] 1 0 2 3 51 45 30 13 126
42 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 2] 1 0 0 1 33 46 44 14 123
43 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 2] 0 3 3 6 80 55 25 10 160
44 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6] 0 0 0 0 35 34 32 13 101
รวม 233 243 239 715 3,976 2,225 1,169 366 7,370