สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.) มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1] ได้  147  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 212 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2] ได้  134  เหรียญทอง  39  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 193 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1] ได้  131  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 199 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1] ได้  126  เหรียญทอง  44  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 188 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1] ได้  122  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 194 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1] ได้  120  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 187 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1] ได้  119  เหรียญทอง  48  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 195 เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1] ได้  117  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 192 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3] ได้  113  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 201 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2] ได้  113  เหรียญทอง  38  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 183 เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 1] ได้  111  เหรียญทอง  65  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 196 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 1] ได้  109  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 181 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1] ได้  108  เหรียญทอง  58  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 185 เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 2] ได้  108  เหรียญทอง  43  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 171 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2] ได้  104  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 184 เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2] ได้  102  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 183 เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3] ได้  100  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 184 เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 1] ได้  99  เหรียญทอง  43  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 161 เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4] ได้  98  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 175 เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 1] ได้  97  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 188 เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1] ได้  97  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 177 เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2] ได้  95  เหรียญทอง  66  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 180 เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 1] ได้  93  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 180 เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 3] ได้  91  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 171 เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2] ได้  90  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 175 เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 1] ได้  88  เหรียญทอง  58  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 170 เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2] ได้  87  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   41  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 177 เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 2] ได้  82  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 155 เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1] ได้  82  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 156 เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 2] ได้  81  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 161 เหรียญ 
อันดับที่ 31  สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3] ได้  78  เหรียญทอง  48  เหรียญเงิน   37  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 163 เหรียญ 
อันดับที่ 32  สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 4] ได้  78  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 146 เหรียญ 
อันดับที่ 33  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3] ได้  71  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 165 เหรียญ 
อันดับที่ 34  สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2] ได้  69  เหรียญทอง  44  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 143 เหรียญ 
อันดับที่ 35  สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 2] ได้  68  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 158 เหรียญ 
อันดับที่ 36  สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2] ได้  61  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   39  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 150 เหรียญ 
อันดับที่ 37  สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 2] ได้  58  เหรียญทอง  48  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 135 เหรียญ 
อันดับที่ 38  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1] ได้  57  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 138 เหรียญ 
อันดับที่ 39  สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3] ได้  57  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 134 เหรียญ 
อันดับที่ 40  สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2] ได้  52  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 131 เหรียญ 
อันดับที่ 41  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 5] ได้  51  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 126 เหรียญ 
อันดับที่ 42  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2] ได้  50  เหรียญทอง  39  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 121 เหรียญ 
อันดับที่ 43  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6] ได้  35  เหรียญทอง  34  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 101 เหรียญ 
อันดับที่ 44  สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 2] ได้  33  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   44  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 123 เหรียญ