ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 161
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89.33 ทอง 4
5 ตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง 5
6 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89 ทอง 5
7 แม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง 5
8 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.33 ทอง 8
9 พบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88 ทอง 9
10 ไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.33 ทอง 10
11 ดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 11
12 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 11
13 ราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 11
14 น้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.66 ทอง 14
15 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.33 ทอง 15
16 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 16
17 พรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79.67 เงิน 17
18 พิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79.67 เงิน 17
19 สองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 79.33 เงิน 19
20 เมธีวุฒิกร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.33 เงิน 20
21 วังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.67 เงิน 21
22 วังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77 เงิน 22
23 สันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.67 เงิน 23
24 บ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74.67 เงิน 24
25 พุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.67 เงิน 24
26 เก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.33 เงิน 26
27 พะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.67 เงิน 27
28 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73.33 เงิน 28
29 จุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.67 เงิน 29
30 เซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72.33 เงิน 30
31 นาทรายวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71.33 เงิน 31
32 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71.33 เงิน 31
33 แม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน 33
34 ปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.67 เงิน 34
35 ผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70.67 เงิน 34
36 บ้านหลวง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70.33 เงิน 36
37 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 67.67 ทองแดง 37
38 วังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67.67 ทองแดง 37
39 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67.67 ทองแดง 37
40 สหคริสเตียน สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67.67 ทองแดง 37
41 แจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 64.33 ทองแดง 41
42 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -
43 ปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) - -
44 สบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86.33 ทอง 4
5 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.33 ทอง 5
6 ดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 6
7 ป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79.33 เงิน 7
8 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79.33 เงิน 7
9 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.33 เงิน 7
10 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.67 เงิน 10
11 สา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75.67 เงิน 10
12 บึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74.67 เงิน 12
13 ราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.67 เงิน 12
14 ลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74.67 เงิน 12
15 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.33 เงิน 15
16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 74.33 เงิน 15
17 สักงามวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73.67 เงิน 17
18 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.33 เงิน 18
19 อัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72.33 เงิน 19
20 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 20
21 นวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 20
22 เนินพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 71.67 เงิน 22
23 ขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71.33 เงิน 23
24 เถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71 เงิน 24
25 วังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70.33 เงิน 25
26 แจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70.33 เงิน 25
27 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 69.33 ทองแดง 27
28 สองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 69.33 ทองแดง 27
29 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69 ทองแดง 29
30 ตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68.67 ทองแดง 30
31 แม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67.33 ทองแดง 31
32 แม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67 ทองแดง 32
33 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 65.67 ทองแดง 33
34 ราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 65.33 ทองแดง 34
35 อมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65.33 ทองแดง 34
36 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 36
37 ปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 64.67 ทองแดง 37
38 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64.67 ทองแดง 37
39 บ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 64 ทองแดง 39
40 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63.67 ทองแดง 40
41 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63.33 ทองแดง 41
42 สหคริสเตียน สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63.33 ทองแดง 41
43 บางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 62.33 ทองแดง 43
44 บ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 61.67 ทองแดง 44

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 138
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังเจ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 จอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93 ทอง 6
7 ปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 93 ทอง 6
8 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93 ทอง 6
9 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93 ทอง 6
10 บึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91 ทอง 10
11 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91 ทอง 10
12 ฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91 ทอง 10
13 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91 ทอง 10
14 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89 ทอง 14
15 พะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง 14
16 แม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89 ทอง 14
17 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง 17
18 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง 17
19 หัวเฉียว สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86 ทอง 17
20 แสนตอวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง 17
21 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 21
22 นวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 21
23 ลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 21
24 สองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 21
25 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 21
26 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 26
27 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 26
28 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 26
29 สังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 26
30 เรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82 ทอง 26
31 ทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 31
32 ปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 31
33 ยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 31
34 ราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 31
35 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 31
36 ศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 31
37 อุโมงค์วิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 31
38 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 31
39 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78 เงิน 39
40 อนุบาลวชิร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73 เงิน 40
41 ทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -
42 ฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -
43 เวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 140
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วชิรป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 แม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 กุลดิศวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91 ทอง 7
8 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91 ทอง 7
9 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง 9
10 วังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง 9
11 แจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90 ทอง 9
12 ท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง 12
13 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง 12
14 พิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง 12
15 ขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87 ทอง 15
16 ผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 15
17 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87 ทอง 15
18 อุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 15
19 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 15
20 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 15
21 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 21
22 หนองพระพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 21
23 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 21
24 ทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 24
25 ปิยมิตรวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 24
26 พระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง 24
27 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 24
28 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 24
29 เมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง 24
30 เสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 24
31 ดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 31
32 บ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 31
33 บ้านแม่อุสุวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง 31
34 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 31
35 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 31
36 เทศบาล 2 ตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81 ทอง 31
37 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 31
38 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 31
39 เวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง 31
40 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 31
41 แม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 31
42 อมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 42
43 แม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 40 เข้าร่วม 43
44 ชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 157
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกร่างวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95.60 ทอง 4
5 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 94.60 ทอง 5
6 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 94 ทอง 6
7 วังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94 ทอง 6
8 สบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 93 ทอง 8
9 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92 ทอง 9
10 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91.60 ทอง 10
11 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 11
12 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 12
13 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.30 ทอง 13
14 พบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88.30 ทอง 13
15 ขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 15
16 ปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 15
17 สา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง 15
18 เวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88 ทอง 15
19 เทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87.30 ทอง 19
20 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 20
21 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.30 ทอง 21
22 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.30 ทอง 21
23 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.30 ทอง 21
24 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง 24
25 ดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.60 ทอง 25
26 แม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.60 ทอง 25
27 บ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 27
28 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 27
29 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 27
30 สหคริสเตียน สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 27
31 นิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.60 ทอง 31
32 บ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.60 ทอง 31
33 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.60 ทอง 31
34 หนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 34
35 นาบ่อคำวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.30 ทอง 35
36 วังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.30 ทอง 35
37 สรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.30 ทอง 35
38 ดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82.60 ทอง 38
39 สันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.60 ทอง 38
40 ฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 40
41 แม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 41
42 จอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -
43 ปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) - -
44 สบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 159
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 94 ทอง 4
5 สารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92 ทอง 5
6 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91 ทอง 6
7 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง 7
8 แม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.60 ทอง 8
9 ท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง 9
10 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87.30 ทอง 10
11 สันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง 11
12 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง 11
13 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.60 ทอง 13
14 เวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.30 ทอง 14
15 งำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 15
16 บึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85.30 ทอง 16
17 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.30 ทอง 16
18 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.30 ทอง 16
19 เกาะคาวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 19
20 สระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84.60 ทอง 20
21 เวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.60 ทอง 20
22 ปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.30 ทอง 22
23 ฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 23
24 เมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.60 ทอง 24
25 สังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.30 ทอง 25
26 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 26
27 บางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82.60 ทอง 27
28 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82.60 ทอง 27
29 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.60 ทอง 27
30 เสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82.30 ทอง 30
31 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 31
32 พิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.60 ทอง 32
33 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.30 ทอง 33
34 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.30 ทอง 33
35 สลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81.30 ทอง 33
36 นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 36
37 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 36
38 หนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 36
39 เชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 36
40 ตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.30 ทอง 40
41 น้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.30 ทอง 40
42 ลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80.30 ทอง 40
43 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.30 ทอง 40
44 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 44

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 139
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 98.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 98.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 97.70 ทอง 4
5 สองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 97.50 ทอง 5
6 แม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 97.20 ทอง 6
7 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 97.10 ทอง 7
8 บรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 97.10 ทอง 7
9 บ้านกร่างวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 97 ทอง 9
10 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 97 ทอง 9
11 เถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 96.90 ทอง 11
12 นาน้อย สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 96.70 ทอง 12
13 ขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96.60 ทอง 13
14 ปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 96 ทอง 14
15 อุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง 15
16 พิไกรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 94.30 ทอง 16
17 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 94.30 ทอง 16
18 สว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93 ทอง 18
19 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92.70 ทอง 19
20 ลับแลศรีวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92.20 ทอง 20
21 วังเจ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 92.20 ทอง 20
22 น้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง 22
23 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง 22
24 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91 ทอง 24
25 สระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 90.70 ทอง 25
26 ดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90.50 ทอง 26
27 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.40 ทอง 27
28 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.20 ทอง 28
29 น้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง 29
30 ยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง 29
31 ตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 89 ทอง 31
32 เวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89 ทอง 31
33 จอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง 33
34 บ่อเกลือ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85 ทอง 34
35 บ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 34
36 แจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 36
37 ชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 37
38 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 37
39 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 37
40 หนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 37
41 ลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 69 ทองแดง 41
42 ระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65 ทองแดง 42
43 ฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -
44 แม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 612
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93.30 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90.60 ทอง 4
5 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90.30 ทอง 5
6 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง 6
7 วชิราลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.60 ทอง 7
8 แม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.60 ทอง 7
9 บ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89.30 ทอง 9
10 ขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง 10
11 ดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89 ทอง 10
12 ท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89 ทอง 10
13 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง 10
14 บ้านกร่างวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง 10
15 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 10
16 ราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89 ทอง 10
17 ราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง 10
18 สระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 89 ทอง 10
19 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88.60 ทอง 19
20 อุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88.60 ทอง 19
21 สรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88.30 ทอง 21
22 จุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 22
23 บ้านสันต้นหมื้อ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 22
24 สันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 22
25 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87.30 ทอง 25
26 ยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.30 ทอง 25
27 วังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87.30 ทอง 25
28 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 28
29 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง 28
30 เทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง 28
31 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.60 ทอง 31
32 พะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.60 ทอง 32
33 น้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 33
34 ตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.60 ทอง 34
35 ระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.60 ทอง 34
36 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 36
37 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81.60 ทอง 37
38 ทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.30 ทอง 38
39 เสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.30 ทอง 38
40 วังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80.60 ทอง 40
41 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -
42 สบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -
43 เวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 121
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.40 ทอง 4
5 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86.40 ทอง 5
6 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.20 ทอง 6
7 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.60 ทอง 7
8 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 8
9 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.40 ทอง 9
10 สตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.20 เงิน 10
11 สรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77 เงิน 11
12 กำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75.80 เงิน 12
13 ท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74 เงิน 13
14 พะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 14
15 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 15
16 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70.60 เงิน 16
17 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 17
18 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66 ทองแดง 18
19 หนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66 ทองแดง 18
20 อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 65.60 ทองแดง 20
21 วชิราลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63.60 ทองแดง 21
22 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62 ทองแดง 22
23 เชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 61.80 ทองแดง 23
24 ลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60.20 ทองแดง 24
25 แม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 57.60 เข้าร่วม 25
26 ตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 54.80 เข้าร่วม 26
27 พร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 46.40 เข้าร่วม 27
28 แม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 41.20 เข้าร่วม 28
29 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 41 เข้าร่วม 29
30 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 36.80 เข้าร่วม 30
31 วังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 32.40 เข้าร่วม 31
32 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 30.80 เข้าร่วม 32
33 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 29.80 เข้าร่วม 33
34 ฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 29.40 เข้าร่วม 34
35 ขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 29.20 เข้าร่วม 35
36 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 29.20 เข้าร่วม 35
37 พิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 28.20 เข้าร่วม 37
38 ลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 25.40 เข้าร่วม 38
39 แจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 24.20 เข้าร่วม 39
40 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 24 เข้าร่วม 40
41 เพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 22 เข้าร่วม 41

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 614
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93 ทอง 4
5 สะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92.60 ทอง 5
6 เถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92.60 ทอง 5
7 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92.30 ทอง 7
8 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92.30 ทอง 7
9 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92.30 ทอง 7
10 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 92 ทอง 10
11 จอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.60 ทอง 11
12 บึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91.60 ทอง 11
13 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.60 ทอง 11
14 อมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.60 ทอง 11
15 วังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91.30 ทอง 15
16 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91 ทอง 16
17 อุโมงค์วิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91 ทอง 16
18 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90.30 ทอง 18
19 อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90.30 ทอง 18
20 ม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง 20
21 อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง 20
22 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89.60 ทอง 22
23 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.60 ทอง 22
24 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 89.30 ทอง 24
25 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.30 ทอง 24
26 นุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.30 ทอง 24
27 สามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 89.30 ทอง 24
28 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.30 ทอง 24
29 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง 29
30 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง 29
31 เทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 29
32 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง 29
33 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.60 ทอง 33
34 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.60 ทอง 33
35 เฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.60 ทอง 33
36 พะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.30 ทอง 36
37 เมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.30 ทอง 36
38 นาโบสถ์พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87.60 ทอง 38
39 บ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.30 ทอง 39
40 ฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.30 ทอง 39
41 บ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง 41
42 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 41
43 บัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 43
44 กำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93.80 ทอง 4
5 บ้านแป้นพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 93.50 ทอง 5
6 ศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93.50 ทอง 5
7 บางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 93 ทอง 7
8 วังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง 7
9 วัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 92.90 ทอง 9
10 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92.90 ทอง 9
11 ท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92.70 ทอง 11
12 แม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92.70 ทอง 11
13 เวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง 13
14 อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91.80 ทอง 14
15 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91.70 ทอง 15
16 ฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.60 ทอง 16
17 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง 17
18 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90 ทอง 17
19 วังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89.90 ทอง 19
20 เสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89.80 ทอง 20
21 ขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.50 ทอง 21
22 สันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.50 ทอง 21
23 ห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.50 ทอง 21
24 เทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.50 ทอง 21
25 ทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89 ทอง 25
26 นิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง 25
27 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง 25
28 สังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง 25
29 น้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 29
30 ปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87 ทอง 29
31 เวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง 29
32 วังเจ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 32
33 สรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 32
34 สารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 32
35 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 35
36 สตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง 35
37 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 37
38 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 37
39 แม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 37
40 แม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70 เงิน 40
41 เชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง 41
42 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -
43 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -
44 เทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 611
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.66 ทอง 4
5 ปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.33 ทอง 5
6 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.33 ทอง 5
7 เชียงใหม่มัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.33 ทอง 7
8 สบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 8
9 หนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 8
10 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.33 ทอง 10
11 สา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.33 ทอง 10
12 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.33 ทอง 10
13 เรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84.33 ทอง 10
14 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง 14
15 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง 14
16 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.66 ทอง 16
17 ฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.66 ทอง 16
18 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.66 ทอง 16
19 กำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.33 ทอง 19
20 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83.33 ทอง 19
21 ขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79 เงิน 21
22 ฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79 เงิน 21
23 แคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79 เงิน 21
24 น้ำริดวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.66 เงิน 24
25 ราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.66 เงิน 24
26 อุโมงค์วิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.33 เงิน 26
27 ซับสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78 เงิน 27
28 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 27
29 พะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 27
30 เมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77.66 เงิน 30
31 ศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.33 เงิน 31
32 สว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.33 เงิน 31
33 วังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 33
34 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 33
35 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76.33 เงิน 35
36 ดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 69 ทองแดง 36
37 แม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69 ทองแดง 36
38 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 0 เข้าร่วม
39 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 0 เข้าร่วม
40 สรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) - -

หมายเหตุ : นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ผิดเกณฑ์การแข่งขันเนื่องจากมี Guide Melody นาบัววิทยา ผิดเกณฑ์การแข่งขันเนื่องจากมี Guide Melody

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 293
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.10 ทอง 4
5 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87.60 ทอง 5
6 พะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.70 ทอง 6
7 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.10 ทอง 7
8 เชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.80 ทอง 8
9 เวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.20 ทอง 9
10 ปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.60 ทอง 10
11 หนองตูมวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.80 ทอง 11
12 เพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81.70 ทอง 12
13 บางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81 ทอง 13
14 ท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.50 ทอง 14
15 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 15
16 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79.40 เงิน 16
17 พบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79 เงิน 17
18 ขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78.80 เงิน 18
19 แม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.80 เงิน 18
20 นาน้อย สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.30 เงิน 20
21 เถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77.60 เงิน 21
22 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.30 เงิน 22
23 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.30 เงิน 22
24 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 24
25 ตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74.80 เงิน 25
26 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74.80 เงิน 25
27 แม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73.80 เงิน 27
28 นิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73 เงิน 28
29 แจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73 เงิน 28
30 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 72.80 เงิน 30
31 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.80 เงิน 30
32 ทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 32
33 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 32
34 เรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 72 เงิน 32
35 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 32
36 นวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71.50 เงิน 36
37 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71.50 เงิน 36
38 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71 เงิน 38
39 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน 38
40 เมืองด้งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71 เงิน 38
41 พิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 70 เงิน 41
42 สันติสุข สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 41
43 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 41
44 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 634
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 4
5 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 5
6 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 6
7 ตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78 เงิน 7
8 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 8
9 ปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 71 เงิน 9
10 พุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 10
11 เสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68 ทองแดง 10
12 บ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67 ทองแดง 12
13 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67 ทองแดง 12
14 พุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66 ทองแดง 14
15 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66 ทองแดง 14
16 อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 16
17 แคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 65 ทองแดง 16
18 ศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 64 ทองแดง 18
19 สา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 64 ทองแดง 18
20 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64 ทองแดง 18
21 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 64 ทองแดง 18
22 แม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 18
23 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 63 ทองแดง 23
24 พะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63 ทองแดง 23
25 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 62 ทองแดง 25
26 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 62 ทองแดง 25
27 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62 ทองแดง 25
28 แจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 62 ทองแดง 25
29 กำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 60 ทองแดง 29
30 ทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 60 ทองแดง 29
31 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 29
32 เวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60 ทองแดง 29
33 ฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 54 เข้าร่วม 33
34 พิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 53 เข้าร่วม 34
35 เวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 53 เข้าร่วม 34
36 จอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 52 เข้าร่วม 36
37 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 52 เข้าร่วม 36
38 ลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 52 เข้าร่วม 36
39 วังหินกิตติวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 52 เข้าร่วม 36
40 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 52 เข้าร่วม 36
41 แม่หอพระวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 52 เข้าร่วม 36
42 ดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 50 เข้าร่วม 42
43 อัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 50 เข้าร่วม 42
44 อุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 50 เข้าร่วม 42

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 613
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 วังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 อนุบาลพุทธชาติ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 94.66 ทอง 8
9 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94.66 ทอง 8
10 ฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 94.66 ทอง 8
11 บ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94.33 ทอง 11
12 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94.33 ทอง 11
13 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94.33 ทอง 11
14 วัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 94.33 ทอง 11
15 ศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94.33 ทอง 11
16 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93.66 ทอง 16
17 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93.66 ทอง 16
18 ดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93 ทอง 18
19 ทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 93 ทอง 18
20 แม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93 ทอง 18
21 โพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 93 ทอง 18
22 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92.33 ทอง 22
23 ตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92.33 ทอง 22
24 น้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92.33 ทอง 22
25 วังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91.66 ทอง 25
26 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91.66 ทอง 25
27 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91.66 ทอง 25
28 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91.33 ทอง 28
29 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91.33 ทอง 28
30 เถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91.33 ทอง 28
31 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91.33 ทอง 28
32 วังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90.66 ทอง 32
33 สะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.66 ทอง 32
34 เมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90.66 ทอง 32
35 วังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89.33 ทอง 35
36 ญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.66 ทอง 36
37 เชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 37
38 แม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87.33 ทอง 38
39 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86.66 ทอง 39
40 เวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.66 ทอง 39
41 เวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.66 ทอง 41
42 แม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.66 ทอง 42
43 ท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.33 เงิน 43
44 สว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.66 เงิน 44

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 96.60 ทอง ชนะเลิศ
2 ทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91.20 ทอง 4
5 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90.20 ทอง 5
6 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.20 ทอง 6
7 กำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87.80 ทอง 7
8 ศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86.40 ทอง 8
9 บรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.20 ทอง 9
10 เชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.60 ทอง 10
11 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.20 ทอง 11
12 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.40 ทอง 12
13 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.60 ทอง 13
14 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80.80 ทอง 14
15 พิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 15
16 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.80 เงิน 16
17 สหคริสเตียน สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77.20 เงิน 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 267
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.80 ทอง ชนะเลิศ
2 เถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.80 ทอง 4
5 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80.40 ทอง 5
6 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.80 เงิน 6
7 หนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77.40 เงิน 7
8 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.40 เงิน 8
9 เชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.80 เงิน 9
10 บ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74.60 เงิน 10
11 อมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.20 เงิน 11
12 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.20 เงิน 12
13 ทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73 เงิน 13
14 ร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73 เงิน 13
15 ชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 72 เงิน 15
16 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 15
17 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71.60 เงิน 17
18 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71.60 เงิน 17
19 สากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 71.20 เงิน 19
20 ราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71 เงิน 20
21 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71 เงิน 20
22 วังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68.60 ทองแดง 22
23 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 68.20 ทองแดง 23
24 สันป่ายางวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67.80 ทองแดง 24
25 แม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67.80 ทองแดง 24
26 พิไกรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 67.60 ทองแดง 26
27 น้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 62.60 ทองแดง 27
28 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 62.20 ทองแดง 28

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 270
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง 4
5 ประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง 4
6 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.66 ทอง 6
7 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87.66 ทอง 7
8 สันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.66 ทอง 7
9 เมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87.33 ทอง 9
10 วังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 10
11 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87 ทอง 10
12 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.33 ทอง 12
13 พบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.66 ทอง 13
14 ฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.66 ทอง 13
15 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.33 ทอง 15
16 ศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.33 ทอง 15
17 เวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.33 ทอง 15
18 โพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85.33 ทอง 15
19 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 19
20 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 19
21 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.66 ทอง 21
22 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.66 ทอง 22
23 พะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.66 ทอง 22
24 ซับสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83.33 ทอง 24
25 เวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.33 ทอง 24
26 จอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 26
27 ปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 26
28 สา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง 26
29 แม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.66 ทอง 29
30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82.33 ทอง 30
31 อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.33 ทอง 30
32 เวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 32
33 โกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.66 ทอง 33
34 บ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.66 ทอง 34
35 แจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.66 ทอง 34
36 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.33 ทอง 36
37 ปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.33 ทอง 36
38 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.33 ทอง 36
39 สรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 79.33 เงิน 39
40 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79 เงิน 40
41 สหคริสเตียน สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.33 เงิน 41
42 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.33 เงิน 42
43 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77 เงิน 43
44 ชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 160
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 94.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สักงามวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.33 ทอง 4
5 ปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.33 ทอง 4
6 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.33 ทอง 4
7 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 7
8 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.33 ทอง 8
9 แม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84.33 ทอง 8
10 พิบูลธรรมเวทวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84 ทอง 10
11 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 10
12 บ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83.66 ทอง 12
13 สา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง 13
14 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 13
15 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.66 ทอง 15
16 ศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.33 ทอง 16
17 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 17
18 หนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 17
19 นาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81.66 ทอง 19
20 ฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.33 ทอง 20
21 สามเงาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81.33 ทอง 20
22 แจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.33 ทอง 20
23 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.33 ทอง 20
24 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 24
25 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 24
26 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.66 ทอง 26
27 ฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.33 ทอง 27
28 พระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 28
29 เนินพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79.33 เงิน 29
30 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.33 เงิน 30
31 สังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.33 เงิน 30
32 สามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78.33 เงิน 30
33 กำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78 เงิน 33
34 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 34
35 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 35
36 พุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76 เงิน 35
37 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.66 เงิน 37
38 น้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.33 เงิน 38
39 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 39
40 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 39
41 สันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 39
42 พะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 42
43 สบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 92.40 ทอง ชนะเลิศ
2 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.20 ทอง 4
5 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.60 ทอง 5
6 พะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.60 ทอง 6
7 สรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84.20 ทอง 7
8 บ้านห้วยระหงส์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82.80 ทอง 8
9 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.20 ทอง 9
10 นิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 10
11 สันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.60 ทอง 11
12 เมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 12
13 หนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79.40 เงิน 13
14 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79.40 เงิน 13
15 วังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.40 เงิน 15
16 น่านนคร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.20 เงิน 16
17 บางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78 เงิน 17
18 ฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.40 เงิน 18
19 ปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77 เงิน 19
20 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.40 เงิน 20
21 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.80 เงิน 21
22 เชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.60 เงิน 22
23 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74.80 เงิน 23
24 ทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74 เงิน 24
25 วังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73.80 เงิน 25
26 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73.60 เงิน 26
27 พิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72.20 เงิน 27
28 อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 28
29 ญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71.80 เงิน 29
30 ดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71.40 เงิน 30
31 วชิราลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.20 เงิน 31
32 ไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 69.60 ทองแดง 32
33 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง 33
34 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 33
35 คลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 67.60 ทองแดง 35
36 ดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 67.20 ทองแดง 36
37 แม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63.60 ทองแดง 37
38 สระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 62.80 ทองแดง 38
39 ปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61 ทองแดง 39
40 ฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 54.40 เข้าร่วม 40
41 ตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 53.80 เข้าร่วม 41

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 291
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.25 ทอง ชนะเลิศ
2 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76.75 เงิน 5
6 สตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน 6
7 เทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 72.25 เงิน 7
8 สันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 8
9 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70.50 เงิน 9
10 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 66.75 ทองแดง 10
11 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 66.50 ทองแดง 11
12 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66.25 ทองแดง 12
13 อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 54 เข้าร่วม 13
14 ตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 53 เข้าร่วม 14
15 พิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 52 เข้าร่วม 15
16 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 51 เข้าร่วม 16
17 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 51 เข้าร่วม 16
18 เชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 51 เข้าร่วม 16
19 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 50 เข้าร่วม 19
20 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 49 เข้าร่วม 20
21 สรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 48 เข้าร่วม 21
22 หนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 48 เข้าร่วม 21
23 วังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 44 เข้าร่วม 23
24 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 42 เข้าร่วม 24
25 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 41 เข้าร่วม 25
26 ท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 40 เข้าร่วม 26
27 ตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 39 เข้าร่วม 27
28 เวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 38 เข้าร่วม 28
29 แม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 37 เข้าร่วม 29
30 วังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 36 เข้าร่วม 30
31 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 34 เข้าร่วม 31
32 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 33 เข้าร่วม 32
33 ฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 33 เข้าร่วม 32
34 เสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 33 เข้าร่วม 32
35 แม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 33 เข้าร่วม 32
36 ฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 32 เข้าร่วม 36
37 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 30 เข้าร่วม 37
38 ฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 27 เข้าร่วม 38
39 หนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 27 เข้าร่วม 38
40 แม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 26 เข้าร่วม 40
41 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 25 เข้าร่วม 41
42 วชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 23 เข้าร่วม 42
43 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -
44 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 653
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92.60 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.60 ทอง 4
5 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.60 ทอง 4
6 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.60 ทอง 6
7 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.20 ทอง 7
8 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 8
9 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.40 ทอง 9
10 แจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.40 ทอง 9
11 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81.80 ทอง 11
12 แม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.60 ทอง 12
13 กำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81 ทอง 13
14 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 13
15 เมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง 13
16 ปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80.60 ทอง 16
17 ขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80.40 ทอง 17
18 แม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.20 ทอง 18
19 ฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 19
20 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 19
21 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.80 เงิน 21
22 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.60 เงิน 22
23 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.60 เงิน 22
24 แม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.20 เงิน 24
25 วัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.80 เงิน 25
26 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.40 เงิน 26
27 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.40 เงิน 26
28 อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.80 เงิน 28
29 ตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75.40 เงิน 29
30 เสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75.20 เงิน 30
31 ดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 31
32 เทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน 31
33 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74.40 เงิน 33
34 เวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73.60 เงิน 34
35 ตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 73.20 เงิน 35
36 เชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 36
37 เนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73 เงิน 36
38 นิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 72.20 เงิน 38
39 อมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.20 เงิน 38
40 ทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71.60 เงิน 40
41 ลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70.80 เงิน 41
42 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70.40 เงิน 42
43 ราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66 ทองแดง 43
44 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 60 ทองแดง 44

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 กำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.33 ทอง 4
5 พะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.66 ทอง 5
6 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.66 ทอง 6
7 เสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.33 ทอง 7
8 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.33 ทอง 7
9 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 9
10 วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 9
11 เพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83.66 ทอง 11
12 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.33 ทอง 12
13 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.66 ทอง 13
14 สรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82.33 ทอง 14
15 บ้านบุ่งคล้า สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81.66 ทอง 15
16 อุโมงค์วิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.66 ทอง 15
17 นครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.33 ทอง 17
18 สตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81.33 ทอง 17
19 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.33 ทอง 17
20 ปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.33 ทอง 20
21 บ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79.66 เงิน 21
22 ทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79.33 เงิน 22
23 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79.33 เงิน 22
24 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78.33 เงิน 24
25 ท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.33 เงิน 24
26 ฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 26
27 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77 เงิน 27
28 เวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.66 เงิน 28
29 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76.33 เงิน 29
30 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 30
31 ยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 30
32 แม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.33 เงิน 32
33 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 33
34 โพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73.33 เงิน 34
35 เถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73 เงิน 35
36 ฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.66 เงิน 36
37 บ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72.33 เงิน 37
38 ท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70.66 เงิน 38
39 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69 ทองแดง 39

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.20 ทอง ชนะเลิศ
2 ตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เขาทองพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 5
6 ภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.80 ทอง 6
7 เฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.20 ทอง 7
8 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 8
9 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 9
10 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.40 ทอง 10
11 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.20 ทอง 11
12 อุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81.20 ทอง 11
13 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 13
14 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 13
15 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.80 ทอง 15
16 กำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80.20 ทอง 16
17 วังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80.20 ทอง 16
18 พะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 18
19 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 18
20 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79.80 เงิน 20
21 ฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.80 เงิน 20
22 โพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79.80 เงิน 20
23 วังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79.20 เงิน 23
24 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79.20 เงิน 23
25 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.20 เงิน 25
26 บ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77.80 เงิน 26
27 พิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77.80 เงิน 26
28 สารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.40 เงิน 28
29 แม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 29
30 บ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 30
31 ตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.80 เงิน 31
32 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.80 เงิน 31
33 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75.20 เงิน 33
34 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74.20 เงิน 34
35 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73.80 เงิน 35
36 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 36
37 ลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 72.60 เงิน 37
38 ขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.20 เงิน 38
39 นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 72.20 เงิน 38
40 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -
41 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 158
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90.33 ทอง 5
6 วชิรป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90.33 ทอง 5
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 90.33 ทอง 5
8 แม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง 8
9 สัมพันธ์วิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88.66 ทอง 9
10 โพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87.66 ทอง 10
11 บ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86.66 ทอง 11
12 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.33 ทอง 12
13 ทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 13
14 ยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.66 ทอง 14
15 เวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.66 ทอง 14
16 เสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.66 ทอง 14
17 นาน้อย สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82.33 ทอง 17
18 มัธยมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.33 ทอง 17
19 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.33 ทอง 17
20 แจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 20
21 พบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง 21
22 แม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 21
23 พิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.66 ทอง 23
24 วัชรชัย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80.33 ทอง 24
25 แม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.66 เงิน 25
26 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79.33 เงิน 26
27 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.33 เงิน 27
28 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77.66 เงิน 28
29 ลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.33 เงิน 29
30 แม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.33 เงิน 29
31 ราชประชานุเคราะห์ 22 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.66 เงิน 31
32 บ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75.66 เงิน 32
33 วัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.33 เงิน 33
34 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.33 เงิน 34
35 บ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน 35
36 ปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.33 เงิน 36
37 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72.33 เงิน 37
38 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70.66 เงิน 38
39 ไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 39
40 ฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68.66 ทองแดง 40
41 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66.33 ทองแดง 41
42 ขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) - -
43 น้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -
44 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 723
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 4
5 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.67 ทอง 5
6 นิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80.33 ทอง 6
7 ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.33 ทอง 6
8 วังบ่อวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 8
9 ตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77.67 เงิน 9
10 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76.67 เงิน 10
11 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.33 เงิน 11
12 อุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75.33 เงิน 11
13 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 13
14 ราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73.33 เงิน 14
15 บ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 69 ทองแดง 15
16 ทองหลางวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 65 ทองแดง 16
17 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 58.67 เข้าร่วม 17
18 ห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 687
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหลวง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93 ทอง 4
5 ปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90.93 ทอง 5
6 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89.81 ทอง 6
7 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88.78 ทอง 7
8 พิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88.21 ทอง 8
9 เชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.49 ทอง 9
10 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.33 ทอง 10
11 นิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86.95 ทอง 11
12 เถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.71 ทอง 12
13 เทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.11 ทอง 13
14 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.79 ทอง 14
15 ตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84.47 ทอง 15
16 ร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.91 ทอง 16
17 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.91 ทอง 17
18 ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.84 ทอง 18
19 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.39 ทอง 19
20 นาบ่อคำวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82.08 ทอง 20
21 บ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.85 ทอง 21
22 แม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.62 ทอง 22
23 ระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81.32 ทอง 23
24 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.27 ทอง 24
25 สันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.63 ทอง 25
26 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.32 ทอง 26
27 แม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.23 ทอง 27
28 ขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.15 ทอง 28
29 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.32 เงิน 29
30 พะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.43 เงิน 30
31 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.11 เงิน 31
32 ป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74.85 เงิน 32
33 เพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73.53 เงิน 33
34 วชิราลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73.45 เงิน 34
35 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.38 เงิน 35
36 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.99 เงิน 36
37 วังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72.84 เงิน 37
38 ลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70.47 เงิน 38
39 นวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.09 เงิน 39
40 โพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 70.03 เงิน 40
41 ลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 67.03 ทองแดง 41
42 น้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63.64 ทองแดง 42
43 จอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -
44 ฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94.80 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองจอกประชานุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โกรกพระ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองปลาหมอวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91.40 ทอง 4
5 เมืองลีประชาสามัคคี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90.20 ทอง 5
6 แม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89 ทอง 6
7 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88 ทอง 7
8 เวียงเทพวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87 ทอง 8
9 หนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.20 ทอง 9
10 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85.20 ทอง 10
11 สันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.20 ทอง 11
12 แม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 12
13 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82 ทอง 13
14 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง 14
15 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 15
16 อุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78.20 เงิน 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91.20 ทอง ชนะเลิศ
2 พะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 4
5 ยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.60 ทอง 5
6 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.80 ทอง 6
7 แม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.40 ทอง 7
8 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.80 ทอง 8
9 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.80 ทอง 9
10 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 10
11 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 11
12 แม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79 เงิน 12
13 สตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.60 เงิน 13
14 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76.60 เงิน 14
15 ปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.80 เงิน 15
16 กำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75.60 เงิน 16
17 คลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75.20 เงิน 17
18 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.20 เงิน 17
19 อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.20 เงิน 17
20 ตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 20
21 หนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74.80 เงิน 21
22 วิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74.60 เงิน 22
23 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.40 เงิน 23
24 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.40 เงิน 24
25 ประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68.20 ทองแดง 25
26 แม่วินสามัคคี สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62 ทองแดง 26

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 607
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง 4
5 บ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 5
6 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 6
7 ทุ่งกะโล่วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 7
8 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 7
9 เทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 7
10 เนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 7
11 บ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 11
12 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 11
13 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 13
14 ราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 13
15 วังน้ำคู้ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 13
16 สตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง 13
17 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 13
18 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 13
19 อมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 13
20 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง 20
21 นครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 20
22 พระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 20
23 สระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81 ทอง 20
24 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 20
25 เมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81 ทอง 20
26 น้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 26
27 บ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 26
28 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 26
29 วังหินกิตติวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 26
30 วัดแม่คำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 26
31 แม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 26
32 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 26

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน