ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 105
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 98.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.66 เงิน 18  
19 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74.66 เงิน 18  
20 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.66 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73.66 เงิน 22  
23 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 66.66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -  
26 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) - -  
27 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน