ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 70.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 67.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 67.33 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65.33 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -  
26 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน