ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 114
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.10 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.70 ทอง 10  
11 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80.90 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76.30 เงิน 15  
16 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.90 เงิน 16  
17 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.10 เงิน 17  
18 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 72.70 เงิน 20  
21 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70.30 เงิน 23  
24 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.30 เงิน 23  
25 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 69.40 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 68.80 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 67.70 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67.30 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 67.20 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66.30 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65.50 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61.20 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60.20 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60.10 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 56.10 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 47.70 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 41.10 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 39.90 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 39.40 เข้าร่วม 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน