ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 115
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง 9  
12 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86 ทอง 12  
15 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 12  
16 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง 12  
17 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86 ทอง 12  
18 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 18  
21 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 18  
22 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 18  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 18  
24 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 18  
25 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85 ทอง 18  
26 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 18  
27 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง 27  
28 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 27  
29 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 27  
30 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 27  
31 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84 ทอง 27  
32 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 32  
33 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 32  
34 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 32  
35 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 35  
36 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 35  
37 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 35  
38 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 38  
39 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน