ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 126
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73 เงิน 14  
16 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71 เงิน 17  
19 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 70 เงิน 19  
21 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70 เงิน 19  
22 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 19  
23 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 68 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 68 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 65 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 65 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 65 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 63 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 61 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 61 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 61 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน