ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปลักแรด สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 14  
17 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน