ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.66 ทอง 15  
17 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.33 ทอง 17  
20 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79.66 เงิน 21  
22 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79.33 เงิน 22  
24 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.33 เงิน 24  
26 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.66 เงิน 28  
29 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 30  
32 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73 เงิน 35  
36 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.66 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72.33 เงิน 37  
38 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70.66 เงิน 38  
39 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69 ทองแดง 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน