ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 157
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 94.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94 ทอง 6  
8 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88.30 ทอง 13  
15 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง 15  
18 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88 ทอง 15  
19 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87.30 ทอง 19  
20 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.30 ทอง 21  
22 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.30 ทอง 21  
23 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.30 ทอง 21  
24 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 27  
29 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 27  
30 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 27  
31 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.60 ทอง 31  
33 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.60 ทอง 31  
34 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 34  
35 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.30 ทอง 35  
36 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.30 ทอง 35  
37 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.30 ทอง 35  
38 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.60 ทอง 38  
40 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 40  
41 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 41  
42 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  
43 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) - -  
44 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน