ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 159
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.30 ทอง 14  
15 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.30 ทอง 16  
18 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.30 ทอง 16  
19 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.30 ทอง 22  
23 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.30 ทอง 25  
26 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 26  
27 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82.60 ทอง 27  
29 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.60 ทอง 27  
30 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82.30 ทอง 30  
31 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.30 ทอง 33  
34 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.30 ทอง 33  
35 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81.30 ทอง 33  
36 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 36  
37 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 36  
38 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 36  
39 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 36  
40 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.30 ทอง 40  
41 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.30 ทอง 40  
42 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80.30 ทอง 40  
43 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.30 ทอง 40  
44 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน