ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 160
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 94.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.33 ทอง 4  
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81.66 ทอง 19  
20 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.33 ทอง 20  
23 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.33 ทอง 20  
24 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 24  
26 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.66 ทอง 26  
27 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.33 เงิน 30  
31 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.33 เงิน 30  
32 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78.33 เงิน 30  
33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78 เงิน 33  
34 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76 เงิน 35  
37 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.66 เงิน 37  
38 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 39  
41 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 39  
42 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 42  
43 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน