ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 5  
9 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78 เงิน 9  
12 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78 เงิน 9  
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 65 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 63 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 63 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 63 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนหนองพระพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63 ทองแดง 26  
32 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 63 ทองแดง 26  
33 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63 ทองแดง 26  
34 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 61 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 61 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 61 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 61 ทองแดง 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน