ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 186
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.33 ทอง 8  
11 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 62.33 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62.33 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน