ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 191
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 96.24 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.77 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.13 ทอง 6  
7 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.86 ทอง 7  
8 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.53 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.27 ทอง 9  
10 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81.44 ทอง 10  
11 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80.47 ทอง 11  
12 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.18 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80.15 ทอง 13  
14 โรงเรียนเยาวชนศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79.53 เงิน 14  
15 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79.08 เงิน 15  
16 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.93 เงิน 16  
17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.82 เงิน 17  
18 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.29 เงิน 18  
19 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.63 เงิน 20  
21 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.44 เงิน 21  
22 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 77.05 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76.81 เงิน 23  
24 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76.77 เงิน 24  
25 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76.71 เงิน 25  
26 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76.45 เงิน 26  
27 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.95 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74.41 เงิน 28  
29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74.34 เงิน 29  
30 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.94 เงิน 31  
32 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73.31 เงิน 33  
34 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 71.30 เงิน 34  
35 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 70.57 เงิน 35  
36 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 50.50 เข้าร่วม 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน