ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 202
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87.33 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.26 ทอง 8  
9 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.46 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78.99 เงิน 13  
14 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.16 เงิน 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.99 เงิน 18  
19 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.83 เงิน 19  
20 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74.26 เงิน 21  
22 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.99 เงิน 22  
23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71.17 เงิน 26  
27 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 69 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 68.67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 66 ทองแดง 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน