ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 209
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -  
16 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน