ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 94.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนวังทองวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79.50 เงิน 22  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79 เงิน 24  
26 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 27  
29 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77 เงิน 27  
30 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.50 เงิน 31  
33 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน 37  
38 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 59 เข้าร่วม 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน