ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 94.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวังทองวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนแสนตอวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนเมธีพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านปลักแรด สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77.67 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน