ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 74.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 69.20 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68.80 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68.40 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 68.20 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66.80 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64.60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 58.60 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 56.20 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนน่านนคร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 50 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน