ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 267
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73 เงิน 13  
15 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 15  
17 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71.60 เงิน 17  
19 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 71.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71 เงิน 20  
22 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68.60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 68.20 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67.80 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67.80 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 67.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 62.60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 62.20 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน