ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 270
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.66 ทอง 7  
9 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.66 ทอง 13  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.33 ทอง 15  
17 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.33 ทอง 15  
18 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85.33 ทอง 15  
19 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 19  
21 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.66 ทอง 22  
23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.66 ทอง 22  
24 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.33 ทอง 24  
26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 26  
27 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 26  
28 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง 26  
29 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.66 ทอง 29  
30 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.33 ทอง 30  
32 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.66 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.66 ทอง 34  
35 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.66 ทอง 34  
36 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.33 ทอง 36  
37 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.33 ทอง 36  
38 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.33 ทอง 36  
39 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 79.33 เงิน 39  
40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79 เงิน 40  
41 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.33 เงิน 41  
42 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.33 เงิน 42  
43 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77 เงิน 43  
44 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน