ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79.33 เงิน 7  
9 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.33 เงิน 7  
10 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75.67 เงิน 10  
12 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.67 เงิน 12  
14 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74.67 เงิน 12  
15 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 74.33 เงิน 15  
17 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 20  
22 โรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 71.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70.33 เงิน 25  
27 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 69.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 69.33 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68.67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67.33 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 65.67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 65.33 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65.33 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 64.67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64.67 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 64 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63.67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63.33 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63.33 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 62.33 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 61.67 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน