ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 282
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 56 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 54 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 54 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 44 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 40 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 36 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 34 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 32 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 30 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 29 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 27 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 26 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 21 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 20 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 19 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 18 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 17 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 17 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 15 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 15 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 13 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 13 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 11 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 11 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 11 เข้าร่วม 31  
34 โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 11 เข้าร่วม 31  
35 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 9 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 7 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 7 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 7 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 4 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 4 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 1 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  
43 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน