ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 283
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71 เงิน 9  
11 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 61 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 58 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 48 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 47 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 44 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 43 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 34 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 34 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 33 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 32 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 31 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 31 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 31 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 30 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 29 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 29 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 26 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 25 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 20 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 18 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 15 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 15 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 14 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 14 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 13 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 9 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 6 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน