ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 290
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.55 เงิน 4  
5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75.70 เงิน 5  
6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72.55 เงิน 6  
7 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 71.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68.95 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 65.65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65.45 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 64.25 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 63.10 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62.50 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 62 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 57 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 56 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 54.50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 54 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 53.50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 52.50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 52.50 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 51.50 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 49 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 49 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 49 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 48 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 48 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 47.50 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 47 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 47 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 46.50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 43.50 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 43.50 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 43 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 42.50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 41.50 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน