ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 299
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 69.80 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69.60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69.40 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 68.80 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68.20 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 67.80 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 67.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 66.40 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66.40 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 66.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 66.20 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 65.60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 65.60 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65.60 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65.40 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 64.20 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 63.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63.40 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 63.40 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 63.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 62.80 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62.40 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61.60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60.40 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน