ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 89.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87.30 ทอง 12  
14 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87.10 ทอง 14  
15 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.40 ทอง 18  
21 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.70 ทอง 23  
24 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.60 ทอง 24  
26 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85.10 ทอง 27  
28 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.90 ทอง 28  
29 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.10 ทอง 33  
34 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 34  
35 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.20 ทอง 37  
39 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง 39  
40 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83 ทอง 39  
41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.70 ทอง 42  
43 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.90 ทอง 43  
44 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.50 ทอง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน