ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 303
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 9  
12 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.60 ทอง 12  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 21  
24 โรงเรียนประชาราชวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 25  
27 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 77.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.20 เงิน 34  
36 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75.20 เงิน 34  
37 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 39  
40 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 72.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.60 เงิน 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน