ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86.20 ทอง 13  
16 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85 ทอง 20  
23 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.40 ทอง 24  
26 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.40 ทอง 32  
34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 35  
36 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 79.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67.20 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67.20 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66.60 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน