ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 79.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.80 เงิน 13  
15 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.80 เงิน 13  
16 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.60 เงิน 16  
18 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73.20 เงิน 21  
23 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 72.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 72.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.20 เงิน 27  
29 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 71.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 71.40 เงิน 30  
32 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 71 เงิน 32  
33 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 69.80 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69.20 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68.80 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68.80 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 68.20 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 66.40 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 63.80 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63.60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 61.40 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน