ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 039
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง 7  
10 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86 ทอง 11  
14 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86 ทอง 11  
15 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง 11  
16 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง 11  
17 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง 11  
18 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 18  
21 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 18  
22 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 18  
23 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 18  
24 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 24  
26 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 24  
27 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 24  
28 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84 ทอง 24  
29 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 24  
30 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 30  
31 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 30  
32 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 32  
34 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 32  
35 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 32  
36 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82 ทอง 32  
37 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 32  
38 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79 เงิน 38  
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79 เงิน 38  
40 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79 เงิน 38  
41 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79 เงิน 38  
42 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79 เงิน 38  
43 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79 เงิน 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน