ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 040
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 67.80 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 66.40 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62.80 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 62.40 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 62.20 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 62 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61.20 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 61 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60.20 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 58.20 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 56.60 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 56.20 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 56 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 55.60 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 54.60 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 52.60 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 50.80 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 50.20 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 48 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 47.80 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 47 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 45.60 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 45 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 45 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 44.40 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 43.40 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 36.80 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 35.60 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน