ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 19  
21 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 77 เงิน 19  
22 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 22  
24 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 24  
26 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน 26  
28 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 26  
29 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 29  
30 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 73 เงิน 29  
31 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73 เงิน 29  
32 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73 เงิน 29  
33 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72 เงิน 33  
34 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน 34  
35 โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 69 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 69 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 69 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 68 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 67 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 65 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน