ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 054
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง 9  
12 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 12  
15 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 12  
16 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 12  
17 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนภราดานุสรณ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน 20  
22 โรงเรียนสันติสุข สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76 เงิน 23  
25 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76 เงิน 23  
26 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 23  
27 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76 เงิน 23  
28 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน 29  
31 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73 เงิน 31  
32 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 31  
33 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73 เงิน 31  
34 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73 เงิน 31  
35 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 73 เงิน 31  
36 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 31  
37 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73 เงิน 31  
38 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 68 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 38  
43 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 67 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน